VIPROPERTY SERVICES COMPANY LIMITED

Thông tin về VIPROPERTY SERVICES COMPANY LIMITED ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Odoo 16 Accounting
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget, Recurring Payments, Lock Dates, Fiscal Year For Odoo 16 Community Edition, Accounting Dashboard, Financial Reports, Customer Follow up Management, Bank Statement Import, Odoo Budget
Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Nghỉ phép
Phân bổ ngày nghỉ có trả lương và thực hiện theo yêu cầu nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Helpdesk Management
Helpdesk
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Multiple Property Rent
Manage your Tenancy with multiple property rent
Property Automatic Invoice
Automatic create invoice for property
Property Booking
Property Management Booking System Booking management flat booking office booking apartment booking
Commission Management for Property Management System
property commission asset commission tenancy commission tenant commission Commission Management for Property Management
Property Landlord Management
Property Landlord Management property owner management
Property Maintenance
You can manage maintenance of property maintenance management building maintenance maintenance schedule maintenance calendar maintenance process maintenance statistics
Property Management System
Property Management System: building, asset management
Property Recurring Maintenance
This module allows to manage the Recurring Maintenance maintenance subscription maintenance management maintenance charges and invoice maintenance account
Property Sales And Purchase
Property Sales And Purchase Asset sales purchase real estate sale purchase building sale purchase
VIP Account
VIP Account
Viproperty Base
Management Base config of Viproperty.
Vip Fetch Mail
Fetch Mail
VIP HR
VIP HR Contract
VIP HR Expenses
VIP HR Holidays
VIP HR Recruitment
Vip Interest Rate Config
Vip Interest Rate Config
Vip Payment QR Code
Vip Payment QR Code
Vip Portal
Vip Portal
VIP Property Management
Management Tenant, Landlord, PM and Entrust contract of Viproperty.
Vip Refund
extend view room details
Vip Report
Report
Vip Room Details
extend view room details
Vip Sale Extend
VIP Sale Extend
Vip Tenant Landlord
Vip Tenant Landlord
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Chuyên cần
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng Lao động